Mireserdhet ne Nela & Co shpk
Shoqeria NELA & Co" eshte krijuar ne vitin 1993
Administrator ING.L. BEGAJ

 

 

 

 

Ne kryejme:
Ndertime civile, konstruksione metalike,projektime, supervizione, kolaudime etj..

Punime hidroteknike
Punime elektromekanike per hidrocentrale

Punime elektro-mekanike per hidrocentralet.
Punime elektromekanike ne te gjitha hidrocentralet e Shqiperise


 

.
me qender ne Tirane kryen Studime-Pojektime-Konsulenca-Supervizione-Kolaudime
Shoqeria eshte themeluar ne vitin 2007. Stafi teknik i shoqerise perbehet nga personel specialistesh me experience ne fushat perkatese si ne zbatim ashtu dhe ne projektim punimesh.
Objekti I kesaj studioje eshte
Projektime , Studime, Supervizione, Kolaudime, Konsulenca  etj
Formim professional ne 16 specialitete te teknikes si:

(
1-Tornitor, 2-Frezator, 3-Axhustator, 4-Saldator, 5-Farketar, 6-Termist, 7-Montator, 8-Elektromekanik, 9-Skicator (Designe), 10-Makinist (CNC), 11-Hidraulik,
12-Kaldaist, 13-Manovrator ,14-Radiolog Saldimi (RAY dhe Ultratinguj), 15-Operator Turbinash, 16-Operator Gazi.)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezanjo_gif

 

 

 

 

 

 

reduktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zyra Qendrore

Rr. "R Collaku", P.17, Ap 249, Tirane,
Tel/Fax 00355(0)42250021
Mob. 00355(0) 682055829.
E: l_begaj@yahoo.com, nela@nela.al


Kontakt i shpejte