Mireserdhet ne Nela & Co shpk


Shoqeria NELA & Co" eshte krijuar ne vitin 1993 me dy ortake . Stabilimenti I shoqerise ndodhet ne Lushnje, 80 km ne jug te Tiranes kurse zyra qendrore eshte ne Tirane. Administrator ING.L. BEGAJ ....Lexo..

Serviset tona:


Ndertime civile kryesisht ato me konstruksione metalike,projektime, supervizione, kolaudime etj..Te gjitha produktet realizohen dhe me anen e grupit "Unitec-Studio" me seli dhe studio projekti ne Tirane.Te gjitha punimet kryhen konforem normave te UNI-EN –ISO 9001: 2008. ....Lexo....

Punime hidroteknike


Prodhim porta metalike per gjithe veprat hidroteknike te vendit. Punime mekanike dhe elktrike Punime elektromekanike per hidrocentrale si : Prodhim portash,zgarsh, Penstock, linjat elektrike dhe montim i turbinave. ...Lexo....

Punime elektro-mekanike per hidrovoret.


Punime elektromekanike ne te gjitha hidrovoret e Shqiperise si dhe furnizim vendosje pompa axiale,zgara,panele elektrike.. .. Lexo ....

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zyra Qendrore

Rr. "R Collaku", P.17, Ap 249, Tirane,
Tel/Fax 00355(0)42250021
Mob. 00355(0) 682055829.
E: l_begaj@yahoo.com, nela@ nela.al


Kontakt i shpejte