Mireserdhet ne Nela & Co shpk
Shoqeria NELA & Co" eshte krijuar ne vitin 1993
Administrator ING.L. BEGAJ

 

 

 

 

Ne kryejme:
Ndertime civile, konstruksione metalike,projektime, supervizione, kolaudime etj..

Punime hidroteknike
Punime elektromekanike per hidrocentrale

Punime elektro-mekanike per hidrocentralet.
Punime elektromekanike ne te gjitha hidrocentralet e Shqiperise

Ju lutemi kontaktoni ne informacionin me poshte. Ju falnderojme.

Adresa

 

Rr. "R COLLAKU" , P.17, Ap 249 , Tirane

Telefon/Fax
 

0035542250021 || Mob: 00355 682055829

eMail .

l_begaj@yahoo.com ; nela@nela.al

Web:
 

www.nela.al

*kerkohen


Vendndodhja ne harte
google maps einbindendiese seite

Zyra Qendrore

Rr. "R Collaku", P.17, Ap 249, Tirane,
Tel/Fax 00355(0)42250021
Mob. 00355(0) 682055829.
E: l_begaj@yahoo.com, nela@nela.al


Kontakt i shpejte