Mireserdhet ne Nela & Co shpk
Shoqeria NELA & Co" eshte krijuar ne vitin 1993
Administrator ING.L. BEGAJ

 

 

 

 

Ne kryejme:
Ndertime civile, konstruksione metalike,projektime, supervizione, kolaudime etj..

Punime hidroteknike
Punime elektromekanike per hidrocentrale

Punime elektro-mekanike per hidrocentralet.
Punime elektromekanike ne te gjitha hidrocentralet e Shqiperise

.

Shoqeria” NELA & Co” eshte krijuar ne vitin 1993  . Stabilimenti I shoqerise ndodhet ne Lushnje, 80 km ne jug te Tiranes kurse zyra qendrore eshte ne Tirane.
Objekti I veprimtarise se shoqerise  eshte:

  1. Ndertimet civile kryesisht ato me konstruksione metalike si godina impiante, paisje, makineri etj
  2. Ndertime Hidroteknike  si Hidrovore, Hidrocentrale Stacione pompimi,Linja gazi e nafte etj

Ka nje staf te kualifikuar prej gjashte inxhineresh dy ekonomiste dhe nje jurist si dhe nje numur te mjaftushem tenikesh.
Stabilimenti ne pronesi te shoqerise shtrihet ne 30.000 m2 me te gjithe infrastrukturen e nevojshme  nga  kjo  siperfaqe  rreth 12.000 m2  jane ndertesa me repartee pune e magazine  (12 objekte )kurse pjesa tjeter jane rruge, sheshe dhe lulishte

Disponon gjithe inventarin e nevojshem te makinerive dhe paisjeve per prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike  si  vinca,  presa, kalandra , tranxha, pjegatrice, puntatrice, motokonpresore, motogjeneratore, aparatura saldimi,makina metalprerese gjithe llojesh si makina tornimi, makina frezimi, makina zgrosimi, makina retifikimi, makina  lucidimi, makina barenimi etj.

Kohet e fundit shoqeria po specializohet ne fushen e Hidroteknikes ,si ne ndertimin e hidrocentraleve veprave bonifikuese,stacione pompimi e hidrovore. Prodhojme portat (sluice gate  ) per hidrocentralet, montojme hidroturbinat, tubacionet, prodhojme gjithe aksesoret e nevojshem ,si fllanxha, kompensotore, bryla, pantallon, aksesore per ujesjellesa, vinca ure me kapacitet ngritje sipas kerkeses, shtylla  metalike elektrike, depozita te medha hidrokarburesh, aksesore per naftesjellesa e gazsjellesa etj.linja inertesh,  makineri dhe paisje te ndryshme, ndertesa banimi shumekate, kapanone industrial,  magazine, ura metalike,, antenna metalike, ashensore, teleferike,  sisteme ventilimi e ngrohje,sera me ngrohje per bujqesine, ipiante vaditse
Te gjitha punimet e mesiperme kryhen konforem normave te UNI-EN –ISO  9001: 2008.

 Ne vitin 2006  krijuam  shoqerine “UNITEC-STUDIO” me seli ne Tirane.
Objekti i kesaj studioje eshte
1-Projektime , Studime, Supervizione, Kolaudime, Konsulenca  etj
2-Formim professional ne 16 specialitete te teknikes si (1-Tornitor, 2-Frezator, 3-Axhustator, 4-Saldator, 5-Farketar, 6-Termist, 7-Montator, 8-Elektromekanik, 9-Skicator (Designe), 10-Makinist (CNC), 11-Hidraulik, 12-Kaldaist, 13-Manovrator ,14-Radiolog Saldimi (RAY dhe Ultratinguj), 15-Operator Turbinash, 16-Operator Gazi.)

  ADMINISTRATORI
                                                             ING.L. BEGAJ                                                                

 

 

 

 

 

Zyra Qendrore

Rr. "R Collaku", P.17, Ap 249, Tirane,
Tel/Fax 00355(0)42250021
Mob. 00355(0) 682055829.
E: l_begaj@yahoo.com, nela@nela.al


Kontakt i shpejte