Mireserdhet ne Nela & Co shpk
Shoqeria NELA & Co" eshte krijuar ne vitin 1993
Administrator ING.L. BEGAJ

 

 

 

 

Ne kryejme:
Ndertime civile, konstruksione metalike,projektime, supervizione, kolaudime etj..

Punime hidroteknike
Punime elektromekanike per hidrocentrale

Punime elektro-mekanike per hidrocentralet.
Punime elektromekanike ne te gjitha hidrocentralet e Shqiperise

NELA co shpk operon ne nje sfere te gjere punimesh dhe projektesh:

Ndertime, Konstruksione ne Infrastrukture, Elektrike, Mekanike, Bonifikime, Banesa,  Supervizione 
Mekanike: Kapanone industriale, ndertesa, ura ,hidrocentrale, hidrovore, etj

 


 

 

Zyra Qendrore

Rr. "R Collaku", P.17, Ap 249, Tirane,
Tel/Fax 00355(0)42250021
Mob. 00355(0) 682055829.
E: l_begaj@yahoo.com, nela@nela.al


Kontakt i shpejte